شروع ثبت نام / واریز حق ثبت نام انجمن و فعال شدن امکان ثبت خلاصه مقاله

1395/01/15

پایان مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقالات و واریز حق ثبت نام انجمن شیمی

تا پایان خرداد 95 تمدید گردید

1395/03/04

اعلام نتیجه نهایی داوری مقالات

1395/04/26 به بعد

1395/04/15

آخرین مهلت واریز هزینه ثبت نام شرکت در سمینارو هزینه اسکان

1395/04/19

اعلام برنامه زمان بندی سخنرانی ها و پوسترها

1395/05/02

شروع پذیرش:

بعداز ظهر روز سه شنبه ساعت 14- مجتمع رفاهی فرهنگی صدرا

1395/06/02

افتتاحیه سمینار

1395/06/03

اختتامیه سمینار

1395/06/05