به استحضار میرساند

پذیریش در سمینار از ساعت 7:30 سوم شهریور در مجتمع خدماتی رفاهی پتروشیمی تبریز و قبل از مراسم افتتاحیه انجام خواهد پذیرفت.

با احترام

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1395/5/30

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما: